Regulamin serwisu

  Niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie FalconTravel.pl zwanym dalej Serwisem oraz reguły ochrony oraz przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 
Postanowienia Regulaminu łącznie z regulacjami prawnymi, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej stanowią zbiór, który określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

 
§1 Informacje podstawowe

 
1.1. Jedynym właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Falcon Travel, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-845, ul. Puławska 320 lok 1, NIP 951-193-24-59, działający jako agencja turystyczna zwana dalej FalconTravel.pl

 
1.2. Serwis umożliwia Użytkownikom Serwisu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępniany system rezerwacji internetowej FalconTravel.pl („System Rezerwacji Internetowej”)

 
1.3. Złożenie rezerwacji lub zakup wycieczki może również nastąpić drogą telefoniczną, po połączeniu się z Salonem Sprzedaży pod numerem wskazany na stronie Serwisu.

 
1.4. Prezentowane na stronach internetowych FalconTravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 
§2 Zasady ogólne zakupu imprez turystycznych.

 
2.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności oraz decyzje wynikające z korzystania z Serwisu.

 
2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w imieniu Użytkownika Serwisu. Podejmowanie dycyzji i imieniu osób trzecich możliwe jest tylko wówczas jeśli Użytkownik Servisu posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działania bez wymaganych prawem pełnomocnict lub z przekroczeniem jego granic Użytkownik Serwisu ponowi wyłączną i pełną odpowiedzialność

 
2.3. Podszywanie się pod osoby trzecie w celu zgromadzenia określonych informacji bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez obowiązujące przepisy prawa.

 
2.4. FalconTravel.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej. FalconTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za to, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika Serwisu, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 
2.5. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest traktowane przez Usługodawcę jako działanie, które zostało poprzedzone zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa w wycieczce na warunkach Organizatora wycieczki turystycznej oraz zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

 
2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi widniejącymi w paszporcie lub przy podróżach na terenie Unii Europejskiej w dowodzie osobistym. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowanie świadczeń.

 
2.7. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagany przy wyjeździe, wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których odbywana jest dana podróż.

 
§3 Ochrona danych osobowych

 
3.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez FalconTravel.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

 
3.2. FalconTravel.pl przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do, nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez FalconTravel.pl), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym

 
3.3 Wypełniając i wysyłając Formularz Rezerwacyjny Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez FalconTravel.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez FalconTravel.pl usług marketingowych polegających na promowaniu usług FalconTravel.pl i zawiązanych z nim partnerów.

 
3.4 W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika Serwisu FalconTravel.pl stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 
3.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 
3.6 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi turystycznej. Użytkownik Serwisu w każdej chwili ma wgląd do swoich danych oraz możliwość ich weryfikacji, poprawienia, a także do żądania ich usunięcia z bazy danych.

 
§4 Założenie rezerwacji

 
Założenie rezerwacji wycieczki turystycznej może odbyć się przez:

 
Internet, rezerwacja online.

 
4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej Użytkownik Serwisu określa parametry interesującej Go wycieczki turystycznej.
 
4.1.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania Użytkownik Serwisu wybiera jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej. Przy każdej wycieczce znajduje się informacja, czy jest ona dostępna w trybie rezerwacji Online.

 
4.1.3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, warunkami podróżowani i płatności danego organizatora, jej ceną i dostępnością Użytkownik Serwisu przechodzi do formularza rezerwacji przez kliknięcie klawisza REZERWUJ, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Uwaga - przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 
4.1.4. Po wprowadzeniu danych Użytkownik Serwisu powinien w dolnej części Formularza, po zapoznaniu się zaznaczyć, że akceptuje go w całości:
 

 • warunki uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu.
 • oświadczenie, że jesteście Państwo dysponentem adresu poczty elektronicznej wskazanym w niniejszym zgłoszeniu i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług turystycznych
 • oświadczenie, że w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.


4.1.5. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikacie Państwo klawisz "Rezerwuj i przejdź do płatności". Państwa rezerwacji zostanie nadany numer. Jeśli wszystkie świadczenia się zgadzają z Państwa zamówieniem należy kliknąć "Zapłać online".

4.1.6. Zostaniecie Państwo przekierowani na stronę Dotpay gdzie wybierzecie stosowną dla siebie formę płatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 
4.1.7. Po dokonaniu płatności nasz pracownik poinformuje Państwa o otrzyamniu wpłaty, oraz prześle Państwu umowę uczestnictwa w podróży. Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do FalconTravel.pl Umowy faksem na numer: 22 2128202 lub po zeskanowaniu mailem na adres: biuro@falcontravel.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa wylot.

4.1.8. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem, a Biurem Podróży.
Na podstawie Państwa wpłaty nasz pracownik potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.

 

 
Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem 222432999
Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem, a Biurem Podróży.
 
4.1.9. Po uzyskaniu połączenia z doradcą FalconTravel.pl w Centrum Rezerwacji podajecie Państwo kod konkretnej oferty, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.

 
4.1.10. Doradca FalconTravel.pl potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.

 
4.1.11. Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. W zależności od organizatora oraz daty rezerwacji wpłaty można dokonać gotówką w Salonie Sprzedaży, przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@falcontravel.pl.
4.1.12. Przesłanie do FalconTravel.pl mailem na adres biuro@falcontravel.pl potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

4.1.13. Na podstawie Państwa wpłaty nasz Doradca Wakacyjny potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.

 
Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem, a Biurem Podróży.

 
4.1.14. Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do FalconTravel.pl skan umowy mailem na adres:biuro@falcontravel.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa wylot.

 
Salon Sprzedaży

 
4.1.15. Podczas bezpośredniej wizyty w Salonie sprzedaży, podajecie Państwo kod konkretnej oferty wyszukanej w Serwisie, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu, jeśli Państwa potrzeby nie są do końca sprecyzowane.

 
4.1.16. Doradca w Salonie Sprzedaży potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające Państwa preferencjom.

 
4.1.17. Podpisanie umowy-zgłoszenia następuje w Salonie Sprzedaży. Forma płatności wybierana jest przez Państwa w zależności od organizatora. W przypadku płatności przelewem, termin jego dokonania określa Doradca. Prosimy jedynie o przestrzeganie ustalonych z Doradcą FalconTravel.pl terminów płatności - gwarantuje to utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.

 
§5 Cena wycieczki turystycznej

 
5.1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności:

 
a) opłatę za zakwaterowanie,

 
b) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),

 
c) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,

 
d) podatki,

 
e) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,

 
f) inne zgodne z opisem wycieczki.

 
5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. FalconTravel.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

 
5.3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

 
5.4. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

 
5.5. Finalna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez FalconTravel.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez FalconTravel.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

 
5.6. FalconTravel.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym FalconTravel.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa wycieczki turystycznej.

 
§6 Formy płatności

 
6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę:

 

 • płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki
 • płatność całkowita

6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa zwyczajowo na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Doradcy FalconTravel.pl.

 
6.3. Przy wpłacie zaliczki, doradcy FalconTravel.pl udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

 
6.4. W zależności od organizatora w FalconTravel.pl mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

 

 • Przelew bankowy
 • Przelew internetowy
 • Karta kredytowa
 • Karta płatnicza
 • Wpłata gotówkowa
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

6.5.1. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na jedno z 3 kont podanych poniżej po wcześniejszym ustaleniu z Doradcą:

FalconTravel.pl
ul. Puławska 320 lok 1
02-845 Warszawa
ING Bank Śląski  05 1050 1025 1000 0090 7715 3105
 
 
6.5.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo numer rezerwacji nadany na umowie/zgłoszeniu uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz nazwisko pierwszego uczestnika.

 
6.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: email biuro@falcontravel.pl wraz z następującymi danymi:

 
numer płatności (rezerwacji), imię i nazwisko pierwszego uczestnika.

 
6.5.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez doradcę przez FalconTravel.pl W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do FalconTravel.pl

 
6.5.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

 
Płatność przelewem internetowym

 
6.5.6. Wybierając płatność przelewem internetowym zostaną Państwo przeniesieni (po kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platformy Dotpay umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych) do strony logowania danego banku, gdzie należy standardowo zalogować się do swojego konta.

 
6.5.7. Po zalogowaniu się, zostaną Państwo przekierowani do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.

 
6.5.8. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za wycieczkę zarezerwowaną w FalconTravel.pl, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od FalconTravel.pl

 
6.5.9. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu wycieczki turystycznej.

 
Płatność kartą kredytową

 
6.5.10. Dokonując rezerwacji przez Internetowy System Rezerwacji zostaniecie Państwo przekierowani do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych Dotpay, umożliwiającego zapłatę kartą kredytową.

 
Dokonując rezerwacji przez Centrum Rezerwacji FalconTravel.pl, otrzymacie Państwo e-mailem link, które umożliwi Państwu autoryzację płatności.

 
W Punkcie Obsługi Klienta płatność kartą kredytową jest realizowana przez tradycyjny terminal.

 
6.5.11. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia wycieczki turystycznej jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez FalconTravel.pl odpowiednim organom ścigania.

 
6.5.12. Wpisując dane karty kredytowej wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za wycieczkę turystyczną. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.

 
6.5.13. W przypadku:

 
a) braku autoryzacji,

 
b) braku możliwości zablokowania należności na karcie,

 
c) gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu.

 
FalconTravel.pl skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub drogą elektroniczną, celem ustalenia innej formy płatności.

 
6.5.14. Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących karty kredytowej:

 
a) rodzaju karty kredytowej

 
b) numeru karty kredytowej

 
c) nazwiska i imienia posiadacza karty

 
d) daty ważności karty kredytowej

 
e) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).

 
6.5.15. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne eService przy współpracy z bankiem, który wydał kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego eService FalconTravel.pl nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.

 
6.5.16. Po dokonaniu autoryzacji płatności za wycieczki zakupione w FalconTravel.pl, bank, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od FalconTravel.pl

 
Płatność gotówką

 
6.5.17. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Punkcie Obsługi Klienta FalconTravel.pl 02-829 Warszawa, ul. Magury 1/1 po wcześniejszym ustaleniu z doradcą.

 

 

 
§8 Zmiana rezerwacji

 
8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.

 
8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.

 
8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@falcontravel.pl albo poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji FalconTravel.pl pod numerem telefonu 222432999

 
8.4. Doradca FalconTravel.pl dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

 
§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

 
9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy.

 
9.2. Dokonując anulacji rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.

 
9.3. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną rezygnacji z imprezy turystycznej (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email biuro@falcontravel.pl lub osobiście w formie pisemnej w Salonie Sprzedaży FalconTravel.pl w Warszawie, kod pocztowy 02-845, ul. Puławska 320 lok 1.

 
9.4. Doradca FalconTravel.pl anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki.

 
a) W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić FalconTravel.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych.

 
b) Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

 
§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

 
10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.

 
10.2. FalconTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

 
10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez FalconTravel.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

 
§11 Obsługa posprzedażowa

 
11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z FalconTravel.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

 
11.2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z FalconTravel.pl aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

 
11.3. FalconTravel.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

 
§12 Postępowanie reklamacyjne

 
12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w FalconTravel.pl wycieczki turystycznej.

 
12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

 
12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez FalconTravel.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w FalconTravel.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

 
12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez FalconTravel.pl należy składać na adres FalconTravel.pl 02-845 Warszawa, ul. Puławska 320 lok 1 w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy marcin.sokolowski@falcontravel.pl FalconTravel.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.

 
12.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

 
§13 Postanowienia końcowe

 
13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FalconTravel.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

 
13.3. FalconTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez FalconTravel.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od FalconTravel.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

 
13.4. Korzystając z usług świadczonych przez FalconTravel.pl Użytkownik Serwisu oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 

 

Zachęcamy również do skorzystania z formularza "zapytaj" dostępnego przy ofercie, którą są Państwo zainteresowani.